N-begroting speerpunten.bmp

Vastleggen van de speerpunten voor het jaarplan

Schermvoorbeeld N-Begroting
Met deze functionaliteit worden de speerpunten voor de bedrijfsvoering in Navigus vastgelegd. Aan de hand van een envoudige tabstructuur wordt de manager door de begotingsproces geleid.
 

Toelichting

In deze rubriek worden de reeds ontwikkelde schermen gepubliceerd zoals die bij andere organisaties zijn geïmplementeerd.
Check_-_Belastingproces.jpg

Heffen en Invorderen

In dit scherm kan het proces van Heffen en Invorderen per processtap gevolgd worden.
Product_ScoreCard.jpg

ScoreCard Heffen en Invorderen

Voor de beheerproducten van het beleidsveld Heffen en Invorderen is een specifieke scorecard ontwikkeld.
Check_-_Onderhoud.jpg

Onderhoud

Hier kan de voortgang van de onderhoudswerkzaamheden worden gevolgd.
ScoreCard_Zuiveringsbeheer.jpg

ScoreCard Beheer-producten Zuivering

In deze scorecard kan per beheerproduct de score worden bekenen op de prestaties, geld en uren.
ScoreCard_Zuiveringsbeheer2.jpg

ScoreCard Prestaties Zuivering

In deze scorecard wordt de mate waarin de zuiveringsprestaties tegemoet komen aan de norm weergegeven.
Productenboek.JPG

Productenboek

In dit overzicht kan een beheerproduct worden gekozen. Bij dit beheerproduct worden de prestaties weergegeven.
ScoreCard_Middelen.jpg

ScoreCard Middelen

In één scherm kunnen de prestaties van de sector Middelen worden geanalyseerd.
Formatieoverzicht.jpg

Formatie-overzicht

In deze grafiek kan per afdeling, per maand en per functiegroep een aantal analyses worden gemaakt met betrekking tot de formatie.
 
Getoond 1 tot 10 van 12. Er zijn meerdere pagina's.