N-Begroting visual.jpg

Budgetbeheer

ondersteuning van budgetbeheer
Eén van de kernfunctionaleiten van Navigus is het budgetteringsproces. Dit kan op verschillende niveaus FCL/subproducten, Kredieten/Investeringen, Voorzieningen/Reserves
N-Verantwoording visual.jpg

Rapporteren

voor ondersteuning van het rapportageproces
Met deze functionaliteit wordt het management optimaal ondersteund in het maken van de rapportages. Aan de hand van de beschikbare informatie, kan de manager analyseren, toelichtingen geven en prognoses aanpassen.
N-Analyse visual.jpg

Analyseren

voor wie dieper wil graven
Met deze module biedt de software de mogelijkheid om uitgebreide analyses uit te voeren op de aanwezige Planning en Control gegevens in de database.
N-Dashboard visual.jpg

Besturen

Cockpits en Dashboards
Met deze module wordt het management ondersteund met gebruiksvriendelijke overzichten in de vorm van dashboards.
N-Begroting visual.jpg

Begroten

begroten en normeren van effecten en prestatie-indicatoren
Deze module ondersteunt de organisatie met opstellen van de programmabegroting, de productbegroting en de afdelingsbegroting.
werk-in-uitvoering.jpg

Beheren

voor beheer en onderhoud
Met deze module wordt het functioneel applicatiebeheer van Navigus uitgevoerd.
N-Connect visual.jpg

Ontsluiten

connecties met bronsystemen
Met de module N-Connect worden koppelingen gelegd met de aanwezige systemen zoals de financiële administratie, de projectadministratie, het personeelssysteem en het urensysteem.