naviguslogo 2012 en verder.jpg

Waarom Navigus?

Planning en Control Software voor de overheid
Er worden steeds meer eisen gesteld aan de kwaliteit van de begroting en verantwoording van overheidsorganisaties. Vaak is onvoldoende duidelijk of de beoogde doelen en prestaties zijn gerealiseerd tegen de hiervoor begrote kosten.
N-Gine Visual.jpg

Eén Versie van de Waarheid

een centrale motor in de applicatie
Als kern heeft Navigus een centrale database en een aantal specifieke datamarts met hierin het Planning en Control model van de overheidsorganisatie.
NAV_006_planning_DEFc.jpg

De Planning en Control cyclus

Navigus is ontwikkeld om op een professionele wijze de Planning & Control cyclus te faciliteren. NAVIGUS ondersteunt inmiddels deze cyclus op een integrale wijze.
schema.jpg

Opzet van een inrichtingsplan Navigus

Voor een goede start....
De eerste stap van een besluit om Navigus in te zetten voor uw Planning & Control-cyclus, zou een inrichtingsplan kunnen zijn. Dit is een efficiente en effectieve manier om de toetsen hoe de management informatievoorziening en de rapportagestromen met Navigus ondersteund kunnen worden.
besturing_bij_overheid.jpg

Productvisie Navigus

Besturingsconcepten binnen overheidsorganisaties
Navigus is gebaseerd op het gegeven dat overheidsorganisatie de volgende soorten informatiebehoeften heeft...