Waarom Navigus?

Planning en Control Software voor de overheid
Er worden steeds meer eisen gesteld aan de kwaliteit van de begroting en verantwoording van overheidsorganisaties. Vaak is onvoldoende duidelijk of de beoogde doelen en prestaties zijn gerealiseerd tegen de hiervoor begrote kosten.

 


 

  De oorzaak hiervan ligt in:

 1. Een onsamenhangend, nauwelijks geautomatiseerd Planning en Control-proces. Dit uit zich vaak in veel losse Planning & Control producten, veel verschillende formats, opgesteld met Excel en Word. Management wordt hierdoor onvoldoende ondersteund in het sturen en verantwoorden van hun prestaties en doelen.
 2. Er is  onvoldoende samenhang tussen:
  1. Begroting en Verantwoording
  2. Middelen, activiteiten, prestaties en effecten op de verschillende besturingsniveaus
 3. Het ontbreken van "Eén Versie van de Waarheid": Op diverse plekken in de organisatie wordt Planning en Control informatie geproduceerd en beheerd. Hierdoor wordt er meer tijd besteed aan het verzamelen en valideren van de informatie dan aan analyseren en sturen.

Door de inzet van Navigus worden deze problemen opgelost.

Navigus ondersteunt het gehele Planning en Control-proces, borgt de samenhang tussen de diverse Planning en Control documenten en draagt zorg voor een centraal beheerde informatie omgeving.

In samenwerking met diverse overheidsorganisaties heeft Navigus de volgende functionele gebieden ontwikkeld:

 • Programmabegroting
 • Productraming
 • Afdelingsplan
 • Budgetbeheer
 • Collegerapportage
 • Raads- of bestuursrapportage
 • Managementrapportage
 • Analyse
 • Dashboards