De Planning en Control cyclus

Navigus is ontwikkeld om op een professionele wijze de Planning & Control cyclus te faciliteren. NAVIGUS ondersteunt inmiddels deze cyclus op een integrale wijze.

 

Integraal omdat zowel de inzet van middelen (uren en geld) als prestaties wekelijks, maandelijk, jaarlijks en zelfs over meerdere jaren begroot, gevolgd en bijgesteld kunnen worden.

Ook integraal omdat NAVIGUS een instrument is voor sturing en verantwoording voor alle managementniveaus en voor elk type gebruiker.